บริษัท ซีนิท เซ็นทรัล จำกัด

เรารับผลิตงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษตามความต้องการของลูกค้าเรามุ่งเน้นที่ราคา คุณภาพมาตรฐาน และระยะเวลาตามที่คุณลูกค้าต้องการ ทีมงานของเรามีทักษะเฉพาะทางและประสบการณ์สำหรับสายการผลิต

คุณภาพของบริษัทเราอยู่ภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 และยังมีเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเลือกวัสดุสำหรับกระบวนการผลิตโดยไม่มีสารปนเปื้อนรวมถึงการปฏิบัติตาม RoHS และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า

นโยบายคุณภาพ - Zenith Central มุ่งพัฒนา ผลิตสินค้ามีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ

นโยบายสิ่งแวดล้อม - ซีนิทร่วมจิต ลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสังคมและกฎหมาย

นโยบายคุณภาพ 

  1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นของดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า
  2. ผลิตสินค้ามีคุณภาพ - พนักงานของบริษัทเราทุกคนตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด
  3. ส่งมอบตรงเวลา - พนักงานให้ความร่วมมือในการผลิต ตรวจสอบ บรรจุหีบห่อ เต็มตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง และจัดส่งถึงมือของลูกค้าตรงเวลาตามที่คุณลูกค้าคาดหวัง
  4. ลูกค้าพึงพอใจ – พนักงานทุกคนใส่ใจในรายละเอียดว่าลูกค้าต้องการสินค้าตามสั่งของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณลูกค้า

ซีนิท เซ็นทรัล ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์สูงสุดบริษัทจึงได้ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามนโยบายดังต่อไปนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อม

  1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดมลพิษ ลดมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และลดการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด
  2. ร่วมกันประหยัดพลังงานในโรงงาน โดยการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนการลดและเลิกใช้สารที่ส่งผลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
  3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง โดยการลดขยะอุตสาหกรรมและของเสียทั่วไป
  4. กระจายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อพัฒนาและสร้างความตระหนักในการปกป้องสิ่งแวดล้อม.
  5. สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับคู่ค้าทางธุรกิจPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้